เกี่ยวกับAAA

Asia Art Archives เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทุ่มเทให้กับการบันทึกประวัติศาสตร์อันใกล้ของศิลปะร่วมสมัยของทวีปเอเชียภายในบริบทนานาชาติ AAA ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 และเติบโตขึ้นจากเพียงแค่ชั้นหนังสือจนมีชุดข้อมูลอยู่ในการดูแลมากกว่า 34,000 หัวข้อ ด้วยความพยายามของชาวชุมชนศิลปะ ชุดข้อมูลของเรามีตั้งแต่เอกสารทางกายภาพและข้อมูลในระบบดิจิตอลกว่าหลายแสนชิ้น จนได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะระดับโลก AAA มีแผนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการค้นคว้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ ฐานข้อมูลของเรามีทั้งหนังสือ สูจิบัตร สื่อมัลติมีเดีย นิตยสารหายาก และ จดหมายส่วนตัวของหลากหลายบุคคลสำคัญ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากพื้นที่กายภาพของ AAA และจากที่ใดก็ได้ในโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางองค์กรได้เริ่มการดำเนินการจัดการฐานข้อมูลสะสมด้วยระบบออนไลน์ในปี ค.ศ. 2012 โดยจะค่อยๆ ทำให้ ฐานข้อมูลของเราสามารถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์ในปริมาณมากที่สุดภายในเร็ววัน

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร AAA คำนึงถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลที่ไม่หยุดนิ่ง ที่เป็นเพียงศูนย์จดหมายเหตุและรอให้มีคนเข้ามาหา แต่เราเลือกที่จะบริหารงานในเชิงรุก โดยการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และบทสนทนาเชิงวิเคราะห์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งยังทำหน้าที่จัดการแผนงานการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการในทุกระดับ ด้วยพันธกิจของ AAA ที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลสะสมที่มีสาธารณะเป็นเจ้าของ ฐานข้อมูลสะสมของเราจึงเปิดให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าถึง เพื่อศึกษา ผลิตความคิดและผลงานใหม่ๆที่จะช่วยแปลงโฉมฐานข้อมูลของ AAA ด้วยตัวมันเอง

กลับสู่ด้านบน


ผู้ดำเนินงานของAAA

ผู้ก่อตั้งร่วม และ ผู้อำนวยการบริหาร: Claire HSU

ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการด้านการเงิน: Sally LEE
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ: Susanna CHUNG
หัวหน้าฝ่ายจัดหาทุน: Anjali GROVER
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ: Chantal WONG
หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร: Kennis LAI
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร/ผู้ประสานงาน: Sarah CHUNG

ฝ่ายห้องสมุด

หัวหน้าบรรณารักษ์: Lydia NGAI
ผู้ประสานงานห้องสมุด: Linda LEE
ผู้ช่วยบรรณารักษ์: Gabrielle CHAN, Mary LEE, Gigi YAU
Part-time Cataloguer: Naomi OZAKU
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ชั่วคราว: Hanna CHU

ฝ่ายวิจัย(Research+) และแผนงาน

ผู้ประสานงานกลุ่ม Research+: Janet CHAN
ผู้ประสานงานแผนงาน: Enoch CHENG
ผู้จัดการโครงการพิเศษ: Anthony YUNG
นักวิจัยประจำประเทศจีน: Fiona HE
นักวิจัยประจำประเทศอินเดีย: Mohd AHMAD Sabih
นักวิจัยประจำประเทศญี่ปุ่น: Takayuki KUBOTA
นักวิจัยประจำประเทศเกาหลี: Sunghee LEE
นักวิจัยประจำประเทศฟิลิปปินส์: Ringo BUNOAN
นักวิจัยประจำประเทศไต้หวัน: Larry SHAO
นักวิจัยโครงการทั่วไป: wen yau

ฝ่ายการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

หัวหน้าฝ่ายการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม: Susanna CHUNG
อาสาสมัครห้องทดลองการเรียนรู้

ฝ่ายเว็บไซต์และบรรณาธิการ

ผู้ประสานงานกองบรรณาธิการ: Enoch CHENG
นักเขียน / บรรณาธิการ: Daisley KRAMER
กิจกรรมรอบโลก: Angela SU

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ผู้จัดการโครงการ IT: Zaika LAI
พนักงานฝ่าย IT: Paco MA
Digital Collection Manager: Jaime HSU
Digital Infrastructure Redevelopment Project Cataloguer: Alex YU

คณะกรรมการบริหาร

Ronald ARCULLI, CVO, GBS, OBE, JP
Joseph Y. BAE
Mimi BROWN
Monique BURGER
Benjamin CHA, B.A., M.B.A.
CHANG Tsong-zung, B.A.
Jane DEBEVOISE, B.A, M.A, Ph.D. (ประธานคณะกรรมการ)
HO Hing-kay Oscar, B.A, M.F.A
Pamela KEMBER, B.A, B.Lib
William LIM
Anupam PODDAR
Sir David TANG, K.B.E
John (Jack) S. WADSWORTH, Jr
Jennifer WOO Chun En

คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ

Rasheed ARAEEN, บรรณาธิการ, วารสาร Third Text, ประเทศปากีสถาน
Savita APTE, นักประวัติศาสตร์ศิลปะ และนักวิชาการอิสระ, ประเทศสิงคโปร์
Tobias BERGER, ภัณฑารักษ์, M+, West Kowloon Cultural District Authority, ฮ่องกง
ศาสตราจารย์ CAO Yingqiang, คณะบดีภาควิชาทฤษฎีศิลป์, The China Academy of Art, เมือง Hangzhou, ประเทศจีน
รองศาสตราจารย์ Kurt CHAN, คณะวิจิตรศิลป์, Chinese University of Hong Kong, ฮ่องกง
Kenneth CHOY, Partner, Lister Lo Lui & Choy, solicitors in Association with Edwards Angell Palmer & Dodge, Hong Kong
ศาสตราจารย์ John CLARK, ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ, FAHA, University of Sydney; Australian Research Council Professorial Fellow, Sydney, Australia
Valerie DORAN, ภัณฑารักษ์, นักวิจารณ์ และ นักแปลอิสระ,ฮ่องกง
David ELLIOTT, ภัณฑารักษ์อิสระ และนักประวัติศาสตร์ศิลปะ, เมืองเบอร์ลิน,เยอรมณี
ดร. Patrick FLORES, ศาสตราจารย์,ภาควิชาศิลปะศึกษา, University of the Philippines Diliman, เมือง Quezon, ประเทศฟิลิปปินส์
ดร. GAO Shiming, ผู้อำนวยการบริหาร, ศูนย์ทัศนศิลป์, The China Academy of Art, เมือง Hangzhou, ประเทศจีน
กฤติยา กาวีวงศ์, Artistic Director, หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Yuko HASEGAWA, หัวหน้าภัณฑารักษ์, Museum of Contemporary Art Tokyo, เมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
Salima HASHMI, คณะบดี, โรงเรียนทัศนศิลป์, Beaconhouse National University,เมืองลาฮอร์, ประเทศปากีสถาน
Ranjit HOSKOTE,ภัณารักษ์อิสระ และนักทฤษฎีเชิงวัฒนธรรม, เมืองบอมเบย์, ประเทศอินเดีย
HOU Hanru, ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และหัวหน้าภาควิชานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ศึกษา, San Francisco Art Institute, เมืองซานฟรานซิสโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
Manray HSU, ภัณารักษ์และนักวิจารณ์อิสระ, เมืองไทเป, ประเทศไต้หวัน
Mella JAARSMA, ผู้อำนวยการของ Cemeti Art House, ยอกยาการ์ตา, ประเทศอินโดนิเซีย
Eungie JOO, Keith Haring ผู้อำนวยการและภัณฑารักษ์ด้านการศึกษาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ, New Museum of Contemporary Art, เมืองนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
Yukie KAMIYA, หัวหน้าภัณฑารักษ์, Hiroshima City Museum of Contemporary Art, เมืองฮิโรชิม่า, ประเทศญี่ปุ่น
KAO Chien-hui, นักวิจารย์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และภัณฑารักษ์อิสระประจำเมืองชิคาโก, รองศาสตราจารย์; Graduate Institute of Interdisciplinary Art, National Normal Kaohsiung University, เมือง Kaohsiung, ประเทศไต้หวัน
Geeta KAPUR, นักวิจารณ์และภัณฑารักษ์อิสระ, เมืองนิวเดลี, ประเทศอินเดีย
Heejin KIM, ผู้อำนวยการ, art space pool, เมืองโซล, ประเทศเกาหลีใต้
Martina KOPPEL-YANG, นักวิชาการและภัณฑารักษ์อิสระ, เมืองปาริส, ประเทศฝรั่งเศส
K.T. LAM, หัวหน้าฝ่ายระบบห้องสมุด, HKUST Library, ฮ่องกง
LEE Weng Choy, นักวิจารณ์อิสระ,ประเทศสิงคโปร์
Eileen LEGASPI-RAMIREZ, อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะศึกษา, University of the Philippines; บรรณาธิการบทความ, Pananaw: Philippine Journal of Visual Arts, เมืองมานิลา, ประเทศฟิลิปปินส์
LU Peng, นักประวัติศาสตร์ศิลปะ และนักวิจารณ์, เมืองเฉิงตู, ประเทศจีน
Daravuth LY, ผู้อำนวยการร่วมของ Reyum Institute of Arts and Culture, เมืองพนมเปญ, ประเทศกัมพูชา
Elaine NG, บรราธิการและผู้จัดพิมพ์, นิตยสาร Art AsiaPacific, เมืองนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร. อภินันท์ โปษยานนท์,รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Gulammohammed SHEIKH, ศิลปิน นักประวัติศาสตร์ศิลปะ และภัณฑารักษ์, เมือง Baroda, ประเทศอินเดีย
Seiji SHIMODA, Nippon International Performance Art Festival (NIPAF), เมืองนากาโน่, ประเทศญี่ปุ่น
David SPALDING, นักวิจารณ์ และภัณฑารักษ์, เมืองปักกิ่ง, ประเทศจีน
ศาสตราจารย์ Nora TAYLOR, Alsdorf Professor of South and Southeast Asian Art, ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎี และ การวิจารณ์, School of the Art Institute of Chicago, เมืองชิคาโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
Dr Eric Otto WEAR, ภัณฑารักษ์ และนักวิจารณ์, เมืองเซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
Professor WU Hung, Harrie A. Vanderstappen Distinguished Service Professor for Chinese History of Art, University of Chicago, เมืองชิคาโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ZHENG Shengtian, บรรณาธิการบริหาร, Yishu - วรสารศิลปะจีนร่วมสมัย, เมืองแวนคูเวอร์, ประเทศแคนนาดา

คณะที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา

HO Hing-kay Oscar (ประธาน), ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสต์มหาบัณฑิตด้านการจัดการวัณนธรรมที่ the Chinese University of Hong Kong, ฮ่องกง
Janice LEE, ประธานกลุ่มทัศนศิลป์, The Methodist Lee Wai Lee College, ฮ่องกง
Florie TSE, ผู้ประสานงานด้านทัศนศิลป์, Jockey Club Ti-I College, ฮ่องกง
Ricky YEUNG, อาจารย์ด้านทัศนศิลป์, Fanling Lutheran Secondary School, ฮ่องกง

กลับสู่ด้านบน


เครือข่ายและองค์กรพันธมิตร

Asia Art Archive ทราบดีว่าทั้งขนาดและความซับซ้อนของศิลปะร่วมสมัยในทวีปเอเชียนั้นเกินกว่าที่ศูนย์จดหมายเหตุแห่งเดียวจะครอบคลุมหมด AAA จึงมีความสัมพันธ์การร่วมมือกับ 13 องค์กร สถาบันศิลปะ และห้องสมุดวิชาการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ซึ่งต่างก็ช่วยเหลือกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทรัพยากร และ กระตุ้นให้เกิดการก่อตั้งศูนย์จดหมายเหตุไปทั่วภูมิภาค

ในหลายปีมานี้ AAA มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายองค์กร ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น เพื่อริเริ่มโครงการ งานประชุมเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ข้อมูล ประกอบด้วย ARTStor (นิวยอร์ก); China Central Academy of Fine Arts (ปักกิ่ง); Chinese University (ฮ่องกง); The Hong Kong Arts Centre and Art School (ฮ่องกง); Indonesian Visual Art Archive (อินโดนิเซีย); Institute of Contemporary Art (สิงคโปร์); The Museum of Modern Art (นิวยอร์ก); The National Art Center (โตเกียว); Pad.ma (เดลี); Para/Site Art Space (ฮ่องกง); The Queensland Art Gallery (บริสเบน); Raking Leaves (ศรีลังกา); Sàn Art independent art space (นครโฮจิมินห์); Solomon R. Guggenheim Museum (นิวยอร์ค); The Substation (สิงคโปร์); and Vitamin Creative Space (กวางเจา).

ในปี ค.ศ. 2005 AAA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชื่อว่า ‘Archiving the Contemporary: Documenting Contemporary Art Today, Yesterday, and Tomorrow’ ซึ่งเป็นการอบรมครั้งแรกในเอเชียที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโดยรอบ การบันทึกศิลปะร่วมสมัย และเรียกร้องให้เกิดการสร้างเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้และการจัดการในภูมิภาค AAA นั้นอุทิศตัวเพื่อสร้างฐานข้อมูลสะสมให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะยังคงพัฒนาสัมพันธภาพอันดีกับองค์กรศิลปะที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันรอบโลก เพื่อทำให้การแบ่งปันข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และเพื่อจำกัดการทำสำเนาของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ในฐานะของส่วนขยายออกของโครงการพัฒนาระบบดิจิตอล AAA ได้ร่วมมือกับ ARTstor ที่เป็นฐานข้อมูลรูปภาพในนิวยอร์ก ที่จะแบ่งปันรูปภาพของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียกว่า 10,000 ภาพ ผ่านทางห้องสมุดดิจิตอลของ ARTstor

กลับสู่ด้านบน


ฐานข้อมูลสะสมของAAA

ศูนย์จดหมายเหตุของเราเติบโตขึ้นจากเพียงแค่ชั้นหนังสือในปี 2000 จนมีชุดข้อมูลอยู่ในการดูแลกว่า 34,000 หัวข้อ ด้วยความพยายามของชุมชนศิลปะ ชุดข้อมูลของเรามีตั้งแต่เอกสารกายภาพและข้อมูลในระบบดิจิตอลกว่าหลายแสนชิ้นจนได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะระดับโลก AAA มีแผนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นคว้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ AAA จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลสะสม ที่มีทั้งข้อมูลประเภทหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรองเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ฐานข้อมูลสะสมของเราสามารถเข้าถึงได้ที่ห้องสมุดขนาด 4000 ตารางฟุต และทางเว็บไซต์ www.aaa.org.hk โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

จุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งของศูนย์จุดหมายเหตุ คือการสร้างการเข้าถึงทรัพยากรของเรา AAA กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการพัฒนาระบบโครงสร้างดิจิตอลเพื่อให้ฐานข้อมูลของเราสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะมากขึ้น โดยระบบใหม่นี้จะแสดงให้เห็นถึงความล้ำสมัยของความสามารถในการแบ่งบันข้อมูลต่อสาธารณะของศูนย์จดหมายเหตุ AAA เริ่มเดินทางไปถึงจุดหมายดังกล่าว เมื่อเราเปิดช่องทางในการเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนหนึ่งจากโลกออนไลน์ในปี ค.ศ. 2012

กลับสู่ด้านบน


แผนงานเพื่อสาธารณะ

นอกเหนือไปจากการเป็นแหล่งสะสมของข้อมูลที่กำลังถูกค้นพบ AAA ยังค่อยๆพัฒนาไปเป็นเวทีและเครื่องมือในการทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปะในภูมิภาคนั้นได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น และท้าทายองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะกระแสหลักที่มีอิทธิพลอยู่ในเวลาเดียวกัน AAA มีความพยายามเชิงรุกที่จะกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาและการคิดเชิงวิภาค รวมไปถึงแนะนำทรัพยากรของเราให้กับผู้สนใจในวงกว้าง โดยผ่านการจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ งานประชุมเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดฉายภาพยนต์ และโครงการพำนัก เป็นต้น

ทางศูนย์จดหมายเหตุจัดโครงการมามากกว่า 150 โครงการ นอกเหนือไปจากงานห้องสมุด และการจดบันทึก ผู้ที่เคยได้รับเชิญมาเสวนา ได้แก่ Ai Weiwei, Patty Chang, Doryun Chong, Atul Dodiya, David Elliot, Yuko Hasegawa, Hsieh Tehching, Htein Lin, Huang Yongping, Aisha Khalid, Lee Weng Choy, Jun Nguyen-Hatsushiba, Rashid Rana, Chaitanya Sambrani, Uli Sigg, Siu King Chung, Nora Taylor, Wong Hoy Cheong, และ Xu Bing โครงการพำนักของ AAA ยังได้มีโอกาสทำงานกับ RAQS Media Collective จากเมืองเดลี, Young-hae Chang Heavy Industries จากเมืองโซล, Song Dong ศิลปินจากปักกิ่ง, Jasper Lau Kin Wah ภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์จากฮ่องกง, ศิลปิน Cedric Maridet, MAP Office, Pak Sheung Chuen, และ Wong Wai Yin

กลับสู่ด้านบน


วิจัย

AAA ทำงานวิจัย พิมพ์เอกสารเผยแพร่ สร้างโครงการออนไลน์ ริเริ่มนิทรรศการที่สัมพันธ์กับการวิจัย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยในเอเชียมาโดยตลอด ทีมนักวิจัยของ AAA ยังมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการ โครงการพำนักและแผนงานอื่นๆ รวมไปถึง จัดงานประชุมเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนาย่อยโดยศิลปิน และ การบรรยายต่างๆ

ทีมนักวิจัยของเราประกอบไปด้วยพนักงานจดหมายเหตุในฮ่องกง และทีมนักวิจัยที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ค้นหาและอนุรักษ์เอกสารสำคัญและหายาก ซึ่งจัดทำข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และบันทึกเหตุการณ์และนิทรรศการสำคัญ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาฐานข้อมูลของ AAA ปัจจุบันเรามีนักวิจัยอยู่ในประเทศจีน เกาะฮ่องกง/มาเก๊า ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไต้หวัน ประเทศไทย เมืองโซล และเมืองโตเกียว

โครงการที่ริเริ่มโดยทีมนักวิจัยของ AAA คือ โครงการสี่ปีที่พึ่งสำเร็จไปอย่าง ‘Materials of the Future: Documenting Contemporary Chinese Art 1980-1990’ ,การริเริ่มสนใจศิลปะการแสดงของภูมิภาค ‘Another Life: the Digitised Archive of Geeta Kapur and Vivan Sundaram’ ในเมืองเดลี และการพยายามที่จะทำการบันทึกเอกสารจากหอจดหมายเหตุต่างๆ เป็นระบบดิจิตอล เช่นที่ the Baroda Archives ในอินเดีย, Dimensions Endowment of Art ในไต้หวัน, Ray Langenbach ในมาเลเซีย, Natasha Salon ในฮานอย และ Blue Space ในนครโฮจิมินห์

กลับสู่ด้านบน


การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

แผนงานการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ AAA ทำหน้าที่แนะนำศูนย์จดหมายเหตุให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มมืออาชีพในแวดวง และเปิดเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย AAA มีวัตถุประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้สนใจคำนึงถึงบทบาทของศิลปะในโลกร่วมสมัยและในชีวิตประจำวันไปพร้อมๆ กัน ผ่านโครงการหลากหลาย ทั้งสร้างสรรค์ ฟรี และเข้าถึงได้

กลับสู่ด้านบน


ฝ่ายบริหาร

การบริหารงานของ AAA ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการศิลปะและวงการธุรกิจทั้งภายในและนอกฮ่องกง คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับผู้อำนวยการบริหาร รวมทั้งสำรวจกลยุทธ์ ทิศทาง และสภาวะทางการเงินขององค์กร ณ ขณะนี้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 14 คน โดยมีคุณ Jane DeBevoise อดีตรองผู้อำนวยการของ Guggenheim New York เป็นประธาน

คณะที่ปรึกษาของ AAA ประกอบด้วยภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก คณะที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาศักยภาพและความเป็นไปได้ของฐานข้อมูลสะสม และช่วยส่งเสริมความสนใจในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศิลปะจากทวีปเอเชียที่กำลังเติบโตขึ้น

กลับสู่ด้านบน


การสนับสนุน

ในฐานะที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในฮ่องกง AAA ได้รับเงินสนับสนุนและเงินบริจาคจากหลากหลายแหล่งทุน รวมไปถึงรัฐบาล บริษัท ห้างร้าน และส่วนบุคคล นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเงินสนันสนุนจากงานระดมทุนประจำปีของ AAA ที่เป็นงานเลี้ยงอาหารคํ่าและมีการประมูลงานศิลปะ ซึ่งการบริจาคนับว่าเป็นการระดมทุนที่สำคัญอีกทางหนึ่ง และ AAA ยังได้รับเงินสนับสนุนจากการขอทุนการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ จากโครงการของผู้อุปถัมภ์ ที่รวมไปถึงวงการนักสะสมที่ได้รับเชิญมาโดยเฉพาะ

กลับสู่ด้านบน


AAAไปสู่อนาคต

AAA กำลังทำงานเพื่อก่อตั้งตนเองเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยแนวหน้าของภูมิภาค เราทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่ศูนย์จดหมายเหตุสามารถจะปฏิวัติการทำงานผ่านการสร้างแผนงานใหม่ๆ และพัฒนาการความชำนาญเฉพาะด้าน AAA หวังว่าจะสร้างพื้นที่สำหรับการตอบสนองและการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์ เป็นที่ซึ่งประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ในภูมิภาคถูกตีความโดยประชาชนมากที่สุดในทิศทางที่หลากหลายที่สุดเช่นกัน

AAA ถูกสร้างโดยความร่วมมือจากชุมชน ที่รวบรวมเอาข้อมูลที่สมาชิกต่างๆของชุมชนศิลปะคิดว่ามีความสำคัญต่อองค์ความรู้ มวลรวมของวงการ และสามารถตอบสนองความสนใจของภูมิภาคผ่านทางแผนงานการศึกษาเพื่อสาธารณะ เพราะพันธกิจหลักของ AAA คือการสร้างฐานข้อมูลสะสมที่มีสาธารณะเป็นเจ้าของ ฐานข้อมูลสะสมจึงเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าถึงเพื่อศึกษา ผลิตความคิดและผลงานใหม่ๆที่จะช่วยแปลงโฉมฐานข้อมูลของ AAA ด้วยตัวมันเอง

กลับสู่ด้านบน


สนับสนุนAAA

ในฐานะที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในฮ่องกง AAA นั้นได้รับเงินสนับสนุนและเงินบริจาคจากหลากหลายแหล่งทุน รวมไปถึงรัฐบาล บริษัท ห้างร้าน และส่วนบุคคล นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเงินสนันสนุนจากงานระดมทุนประจำปีของ AAA ที่เป็นงานเลี้ยงอาหารคํ่าและมีการประมูลงานศิลปะ ซึ่งการบริจาคที่นับว่าเป็นการระดมทุนที่สำคัญอีกทางหนึ่ง และ AAA ยังได้รับเงินสนับสนุนจากการขอทุนการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ จากโครงการของผู้อุปถัมภ์ ที่รวมไปถึงวงการนักสะสมที่ได้รับเชิญมาโดยเฉพาะ กระบวนการหลากหลายของการสนับสนุนเหล่านี้ก็เพื่อรักษาและส่งเสริมการทำงานของเราทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

การอุปถัมภ์ศูนย์จดหมายเหตุช่วยสร้างแรงสนับสนุนที่สำคัญให้กับองค์กรของเรา หากผู้สนใจท่านใดมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ AAA โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนแผนงานสมาชิก หรือต้องการช่วยเหลือการรณรงค์ สร้างกองทุนหมุนเวียนของเรา กรุณาติดต่อ Anjali Grover, หัวหน้าฝ่ายจัดหาทุน, Asia Art Archive, โทร + 852 28151112 หรือทางอีเมล์ anjali@aaa.org.hk เพื่อขอรายละเอียดในการมีส่วนร่วมต่างๆ

กลับสู่ด้านบน


ติดต่อเรา

11/F Hollywood Centre
233 Hollywood Road, Sheung Wan,
Hong Kong (มุมสี่แยกตัดระหว่างถนน
Possession Street และ Hollywood Road)

Tel: +852 2815 1112
Fax: +852 2815 0032

สอบถามข้อมูลทั่วไป

Email: info@aaa.org.hk

ห้องสมุด, งานสะสม และ สิ่งพิมพ์

Email: library@aaa.org.hk

สนับสนุนเรา

Email: anjali@aaa.org.hk

การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 

Email: learn@aaa.org.hk

ประชาสัมพันธ์

Email: sophie@aaa.org.hk

กลับสู่ด้านบน